ΑγαπητοΙ μας πελατες στο πλαΙσιο της καλΗς συνεργασΙας μας θα θΕλαμε να σας ενημερΩσουμε Οτι.

  •  Η εταιρεία μας δεν δέχεται επιστροφές γενικότερα .

  •  Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν που παραλάβατε με θέμα στην ημερομηνία λήξης η και ποιοτικό θα χρειαστεί αμέσως μετά την δική σας παραλαβή να ενημερωθεί ο Υπεύθυνος  πωλητής – συνεργάτης σας ούτως ώστε να παρθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις για την κατ΄ εξαίρεση επιστροφή τους .

  •  Τα προϊόντα που διακινούμε φροντίζουμε να έχουν επαρκεί διάρκεια ζωής στο 99%.

  • Στην περίπτωση του 1 % με θέμα στην ημερομηνία ΠΑΝΤΑ αναγράφουμε στα έντυπα μας την υπόλοιπη διάρκεια ζωής των και για τον λόγο αυτόν τα εμπορευόμαστε στην δυνατότερη χαμηλή τιμή.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.