Το 2017 δημιουργήσαμε ιδιωτικές ετικέτες σε προϊόντα τροφίμων και χαρτικών
με σκοπό να πετύχουμε ανταγωνιστικές τιμές σε συνδυασμό με την αρίστη ποιότητα. Η ανταπόκριση των πελατών μας στην προσπάθεια αυτή μας οδήγησε στην δημιουργία επιπλέον κωδικών ιδιωτικής ετικέτας ακόμα και σήμερα.

ΔΩΡΟ ΓΗΣ

0,39 για 4κβ
Τιμή Προσφοράς: 0.41 / ΤΕΜ
1,92 για 20τεμ
Τιμή Προσφοράς: 2.04 / ΤΕΜ
1,05 για 6κβ
Τιμή Προσφοράς: 1.09 / ΤΕΜ
4.98 για 1 παλ
Τιμή Προσφοράς: 5.25 / ΤΕΜ
9.88τεμ
Τιμή Προσφοράς: 9.79 / ΠΑΛ
1,48 για 4κβ
Τιμή Προσφοράς: 1.52 / ΤΕΜ
6,80 για 4κβ
Τιμή Προσφοράς: 6.95 / ΤΕΜ
12,80 για 4κβ
Τιμή Προσφοράς: 12.98 / ΤΕΜ

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΗΣ

Τιμή Προσφοράς: 1.19 / ΤΕΜ

ΒΑΡΕΛΙ ΔΙΧΩΣ ΠΑΤΟ

Τιμή Προσφοράς: 1.29 / ΤΕΜ