Το 2017 δημιουργήσαμε ιδιωτικές ετικέτες σε προϊόντα τροφίμων και χαρτικών
με σκοπό να πετύχουμε ανταγωνιστικές τιμές σε συνδυασμό με την αρίστη ποιότητα. Η ανταπόκριση των πελατών μας στην προσπάθεια αυτή μας οδήγησε στην δημιουργία επιπλέον κωδικών ιδιωτικής ετικέτας ακόμα και σήμερα.

ΔΩΡΟ ΓΗΣ

0,39 για 4κβ
Τιμή Προσφοράς: 0.41 / ΤΕΜ
1,92 για 20τεμ
Τιμή Προσφοράς: 2.04 / ΤΕΜ
1,19 για 5κβ
Τιμή Προσφοράς: 1.22 / ΤΕΜ
5,83 για 5κβ
Τιμή Προσφοράς: 5.95 / ΤΕΜ
10,98 για 20κβ
Τιμή Προσφοράς: 11.22 / ΠΑΛ
Τιμή Προσφοράς: 1.59 / ΤΕΜ
Τιμή Προσφοράς: 6.89 / ΤΕΜ
Τιμή Προσφοράς: 12.98 / ΤΕΜ

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΗΣ

Τιμή Προσφοράς: 1.19 / ΤΕΜ

ΒΑΡΕΛΙ ΔΙΧΩΣ ΠΑΤΟ

Τιμή Προσφοράς: 1.29 / ΤΕΜ