Το 2017 δημιουργήσαμε ιδιωτικές ετικέτες σε προϊόντα τροφίμων και χαρτικών
με σκοπό να πετύχουμε ανταγωνιστικές τιμές σε συνδυασμό με την αρίστη ποιότητα. Η ανταπόκριση των πελατών μας στην προσπάθεια αυτή μας οδήγησε στην δημιουργία επιπλέον κωδικών ιδιωτικής ετικέτας ακόμα και σήμερα.

ΔΩΡΟ ΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΛΟΥΤΟΣ

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΗΣ

ΒΑΡΕΛΙ ΔΙΧΩΣ ΠΑΤΟ

Lilian C

Captain Freedom